Zugang zum Château d'Alteville

Achtung: Alteville liegt außerhalb des Dorfes Tarquimpol an der D199G zwischen den beiden Dörfern Assenoncourt und Tarquimpol

 Château Alteville​

       57260 Tarquimpol               Lorraine - France 
chateau.alteville@free.fr
Tel: +33 (0) 6 72 07 56 05GPS: Lat 48°46'28" N / Long 6°45'59" E